Generalforsamling

Generalforsamlingen 2019

Dato: Søndag  26. maj, kl. 14.00 

Sted: Torvet 5,  DK- 5970 Ærøskøbing

***

Generalforsamlingen 2018

Ærø whisky`s ordinære generalforsamling er afviklet. Uddrag i punktform:

  • Overskud efter skat kr. 79.787
  • Ledelsen vurderer året 2017 som meget tilfredsstillende
  • Bestyrelsen genvalgt
  • Beslutning om kapitaludvidelse jævnfør fremlagt udviklings-/ forretningsplan.

Kapitaludvidelse gennemført pr. 15/6-2018

Ny registreret anpartskapital er kr. 2.069.000

***

Generalforsamlingen 2017

53 personer var mødt op.
Heraf 55% fra Jylland / Fyn / Sjælland.

Uddrag fra ledelsens beretning –

Destilleri etableret til fastlagt tid & budget.
Produktionen næsten dobbelt af det budgetterede.
Likviditet & økonomisk situation tilfredsstillende.
Kraftigt voksende egenkapital.
Årets resultat tilfredsstillende.
Batch 1 udsolgt fra destilleriet.


Generalforsamling 2017 afholdes Søndag, 26. Februar. kl. 1400 i Mamrelund, Pilebækken 30, DK-5970 Ærøskøbing.
I følge vore vedtægter har den oprindelige ejergruppe, med 3800 kr. anparter ret til en lille flaske whisky fra de første tønder der tappes. Disse små flasker kan afhentes på nuværende generalforsamling.

***

Generalforsamlingen 2016

05-02-2016 afholdtes generalforsamling.

Herfra foreligger følgende:

Produktionsstart i Vaskehuset i den gamle Købmandsgaard. 13. Maj 2016

Produktionsmål 2016: 2000 Flasker

Den godkendte årsrapport udviser et overskud på 80.442,00 kr. efter skat.
Vi anser resultatet for tilfredsstillende og forventet, på baggrund af en lille produktion / opbygning af lager.

Vedtægter justeret som foreslået.

Bestyrelse valgt:

Bestyrelsesformand: Thomas Fischer, Sjælland.
Cand merc.
CEO, Valcon A/S

Næstformand: Klaus Fynsk Norup, Ærø.
Cand. scient
Underviser i erhvervsøkonomi

Sekretær: Poul Skadhede, Sjælland.
Cand merc.
Group CEO, Valcon International.

Medlem: Kåre Groes, Sjælland.
Civilingeniør. Ph.d i Innovation.
CEO, OMT A/S

Medlem: Michael Nielsen, Direktør i Ærø Whisky.

Banner gul 99x32